Motonet-logo
E-poe klienditeenindus
Klienditeenindus: tel (mobiilikõne hind), e-post: klienditeenindus@motonet.ee
Klienditeenindus on avatud tööpäeviti 8-20, laupäeviti 9-17, pühapäeval 10-18.

Registriinfo

Uuendatud 23.11.2021

Registripidaja: OÜ Motonet Estonia
Postiaadress: Tähesaju tee 14, Tallinn 13917
Telefon: +372 5368 2250
Kontaktaadress: Tähesaju tee 14, Tallinn 13917
Registri eest vastutab: Arbo Kukk
Registrit haldab: Arbo Kukk
Registri nimetus: Motoneti kliendiregister
Isikuandmete töötlemise põhjus: Kliendisuhete hoidmine, kontakti hoidmine kliendiga, kliendi vajadustele vastavate turundusteadete edastamine

Registris sisalduv info
• Kliendi nimi
• Aadress
• E-postiaadress
• Kontakttelefon
• Kliendinumber
• Turunduskanalid kliendisuhete hoidmiseks
• Püsikliendina sooritatud ostud
• Püsikliendiks registreerumise kuupäev
• Viimane registriandmete muutmise kuupäev

Andmed, mida Motonetil on õigus kasutada
• Kliendi poolt kaubamaja klienditeeninduses või Motoneti kodulehel esitatud andmed
• Kliendi poolt Motoneti postimüügiosakonda esitatud andmed
 

Kliendiandmete loovutamine ja edastamine väljapoole EL-i või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)
Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i või EMP-i, kui see pole vajalik andmete töötlemise tehnilisest aspektist.
Koostöös kolmandate isikutega võidakse kliendiandmeid kasutada analüüsi ja personaalse lähenemise eesmärgil – registri- ja ostukäitumisandmed on kasuks just kliendi vajadustest lähtuvate turundusteadete loomiseks.

Analüüsi või personaalse lähenemise eesmärgil kasutatav info muudetakse võimalusel alati anonüümseks või kasutatakse sellisel puhul pseudonüüme. Pseudonüümi saavad registris leiduva reaalse nimega kokku viia vaid piiratud arv Motoneti töötajaid, need, kelle tööülesannete hulka kuulub ka kliendiregistri haldamine.

Väljapoole Motonetti või väljapoole Motoneti allüksusi loovutatakse kliendiinfot vaid vastavalt asjakohastele lepingutele ja seadustest tulenevatele regulatsioonidele ja/või, kui klient on andnud selleks eraldi loa. Seda ka siis, kui need väljapool Motonetti tegutsevad osapooled loovad, arendavad või haldavad Motoneti või tema allüksuste teenuseid ja sidepidamist.

Vajadusel pääsevad andmetele ligi ka ametiasutused. Kui ametiasutused on avaldanud soovi mõne kliendi andmetele ligi pääsemiseks, siis teavitatakse sellest ka kõnealust klienti, kui see on seadusejärgselt lubatud.

Edastame kliendiinfot järgmistel juhtudel
• Koostööpartneritele, kes tegelevad meie e-posti teel edastatavate turundusteadetega
• Trükikodadele, juhul kui nad trükivad nimelist reklaammaterjali 
• Postiettevõtetele/kargoettevõtetele, juhul kui kauba kättesaamise kohaks on märgitud lähim postiasutus / kargo sihtpunkt
• Analüüsi- ja statistikapartneritele, juhul kui Motonet on neilt tellinud püsikliendibaasil põhineva uuringu
• Pangakaardimakseid vahendavatele ettevõtetele
• Krediidiasutusele, juhul kui klient maksab ostu eest järelmaksuga
• Kauba kohale toimetajale, juhul kui klient on tellinud elektroonilise litsentsi või otse tootjalt tarnitava toote
• Garantiiremondi-ettevõtetele võidakse edastada toote tellimusega seotud infot
• Tollile, juhul kui on tegemist maksuvaba tootega
• Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, kui klient pole arvet õigeaegselt tasunud

Registri andmekaitse põhimõtted
Motonet töötleb isikuandmeid vastavalt konkreetsel hetkel jõus olevatele isikuandmete kaitse nõuetele.
Isikuandmete turvalisus on alati meie äritegevuse keskmes. Seisame hea selle eest, et meie valduses olevad isikuandmed ei kaoks ega häviks, et neid andmeid ei kasutataks vääriti või seadusevastaselt, et neid ei loovutataks kolmandatele isikutele (v.a seadustest ja lepingutest tulenevatel juhtudel), et neid ei muudetaks ilma loata. Teeme seda vastavate tehniliste vahendite abil, ka meie ettevõtte juhtimine ja ettevõtte tegevuse organisatoorne külg laiemalt on seotud vastavate turvamenetlustega.

Isikuandmete säilitamise aeg
Kui klient soovib saada Motoneti püsikliendiks, siis on selle eelduseks see, et ta usaldab meile oma isikuandmed. Säilitame kliendi isikuandmeid meie kliendiregistris kuni püsikliendisuhte lõpuni või nii kaua, kui kaua nõuab seadus.

Ostuajaloosse puutuva info säilitamise aeg:
Ostudesse puutuva raamatupidamusliku info hoiab Motonet alles kuus aastat alates käimasoleva eelarveaasta lõpust.

 

IT-põhine kliendihaldus:
Kliendiandmetele pääsevad ligi vaid need Motoneti töötajad, kelle puhul see on ette nähtud nende ametijuhendis - kliendiandmeid võib kasutada vaid tööülesannete täitmiseks. Sama kehtib ka ettevõtete puhul, kellega Motonet koostööd teeb ja kellele Motonet sellega seoses kliendiinfot loovutada võib. Kõik ligipääsuõigusega isikud on seotud vaikimiskohustusega. Igal ligipääsuõigusega isikul on kliendihaldussüsteemi sisenemiseks oma isiklik kasutajatunnus ja salasõna. Kliendihaldussüsteemi salvestatud klienditunnus on salastatud n-ö ühesuunaliselt, tänu millele seda ei saa enam tagasi krüpteerid. Kliendihaldussütseem on infoturbe abil kaitstud ka väliste ohtude eest.

Püsikliendi õigused:

• Meie kliendiregistris olev klient saab oma isikuandmeid kontrollida ja muuta, samamoodi saab ta muuta kanaleid, mida võib kasutada talle turundusteadete saatmiseks. Seda saab teha meie kodulehel, valiku ”Minu leht” alt, kuhu saab sisse logida kliendiregistrisse salvestatud e-postiaadressi ja salasõnaga.

• Juba lähiajal saab Motoneti püsiklient kogu endasse puutuva kliendiinfo ka välja printida, selleks ilmub valiku ”Minu leht” alla printimisnupp.

• Püsiklient saab muuta oma andmeid, sh kanaleid turundusteadete edastamiseks, ka meie kaubamajas asuvas klienditeeninduses. Selle eelduseks on isikutuvastus.

• Püsikliendil on õigus paluda oma andmed kohale toimetada ka posti teel. Selleks tuleb kirjutada aadressile: OÜ Motonet Estonia, püsiklienditeenindus, Tähesaju tee 14, 13917 Tallinn. Andmete saatmine posti teel eeldab isikutuvastust.

• Kui püsiklient soovib lõpetada meie püsikliendilepingu, siis saab seda teha samuti meie klienditeeninduses või saates vastavasisulise e-kirja aadressile: pusiklient@motonet.ee. Kui lõpeb püsikliendileping, ei pääse lepingu lõpetanud isik enam ligi ka valiku ”Minu leht” alt avanevatele teenustele. Püsikliendilepingu lõpetamine eeldab isikutuvastust.

• Kui püsiklient leiab, et Motonet ei järgi andmekaitse regulatsioone, siis on tal õigus informeerida sellest ka Andmekaitset.

Püsikliendi kohustused:

• Püsikliendiprogrammiga liituja vastutab liitumisel antud teabe andmete õigsuse eest ning kohustub hoidma andmed ajakohastena.

• Püsikliendiks liitunu vastutab oma püsikliendikontolt tehtavate tehingute eest.

• Püsiklient peab hoidma oma kliendikaarti ja kontoparoole turvalises kohas.

• Püsiklient peab vahetama oma konto parooli, kui püsikliendikontot on väärkasutatud või on alust seda kahtlustada.

• Püsiklient peab võtma ühendust Motoneti püsiklienditeenusega juhul, kui püsikliendi kontot on loata kasutatud.

 

Kui Motonetil on alust kahtlustada püsikliendikonto väärkasutamist, siis on Motonetil igal ajal õigus konto blokeerida ja kustutada püsikliendiprogrammist.